Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI:

Ünvani : Özfidancı Baharat – Orhan ÖZFİDANCI
Adres : Organize  Sanayi Bölgesi 2. Kısım 7. Cadde No 11 Merkez/Sivas
Telefon : 0346 226 31 23
E-posta : info@ozfidanci.com

1.2 ALICI:

 

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLIKLERI:

 

1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGILER DAHIL TESLIM FIYATI

 

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmesinin konusu, ALICI’nin SATICI’ya ait www.ozfidanci.com Internet sitesinden elektronik ortamda siparişi yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmenin Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLESME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Açıklama Adet KDV Dâhil Fiyatı Ara Toplam

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, www.ozfidanci.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış  fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nin tam ticari ünvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmenin akdinden önce, SATICI tarafından TÜKETİCİYE verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğinden teyid etmiş olur.

Taraflar, işbu Sözleşmenin şartlarının yani sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmenin Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

4.2 Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişki her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adi altından yansılatılacaktır.

 

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluş teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasından karşılanacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzu ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması  halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.8 SATICI’nin kampanya süresi sonunda sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşma halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakki saklıdır, Ancak Tüketici, satın almış olduğu ürünün stoklarda bulunmaması sebebiyle tedarik edilemeyeceği hususunu ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan kendisine bildiren SATICI’nin, ürün bedelini iade etme hakkinin da saklı olduğunu kabul eder. Tüketici, ürünün stoklarda bulunmadığını  kendisine bildirilmesine rağmen para iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edilmesi hususunda talep ileri süremeyecektir.

 

4.9 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı örneğinin SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nin tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.10 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İninal kartının ve Internet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

 

4.11 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

ALICI’nin kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve Internet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yağtığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. İninal Kart ile yapılan ödemelerde ise ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 24 saat içerisinde kullanıcının Innial Kart hesabına iade edilir. Bu tutarın bankaya ve/veya Ininal Kart hesabına iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka ve/veya Ininal Kart işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nin bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunulması mümkün olamamaktadır.

 

4.12 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, ALICI ve SATICI tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkinin kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde,

 

  1. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlenmiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri IADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır)

 

  1. İade formu,

 

  1. 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaj, varsa standart aksesuarlarını ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılayacaktır.

 

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün ayni şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalayacaktır.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişki olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mali reddederek sözleşmeden cayma hakkini kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren baslar. Cayma hakki süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasında başlanan hizmet sözleşmelerinden cayma hakki kullanamaz. Cayma hakkinin kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, is bu sözleşmeyi  kabul etmekle, cayma hakki konusunda bilgilendirilen peşinen kabul eder. 10.2. Cayma hakkinin kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakki Kullanılmayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmış olması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde,

 

  1. a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade Faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri IADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.)

 

  1. b) İade formu,

 

  1. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı , varsa standart aksesuarı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

  1. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yi borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mali iade almakla yükümlüdür. e) ALICI’ nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malin değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nin zararlarının tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakki süresi içinde malin veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

  1. f) Cayma hakkinin kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 7 – TEMERRÜT HALI VE HUKUKI SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmenin çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI dan talep edebilir ve her koşulda ALICI nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

ALICI’nin temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nin oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’NIN kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKILI MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki SİVAS Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

TARAFLAR

SATICI

Özfidancı Baharat – Orhan Özfidancı